Naša radionica

Sve gitare su profesionalno setapovane.

Udobne su i lake za sviranje :)

Saznajte Više

E. Guitar

Strings

E. Guitar

Bags

Guitar
Cables

E. Guitar
Stands

Guitar
Tuners

Guitar
Care

Guitar
Straps

All Accessories

 
 
 
РСД
-
РСД
Jim Dunlop 1.14 Tortex® TIII

Jim Dunlop 1.14 Tortex® TIII

85.00

Jim Dunlop 1.00 Tortex® TIII

Jim Dunlop 1.00 Tortex® TIII

85.00

Jim Dunlop 0.73 Tortex® TIII

Jim Dunlop 0.73 Tortex® TIII

85.00

Jim Dunlop 0.60 Tortex® TIII

Jim Dunlop 0.60 Tortex® TIII

85.00

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.40

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.40

85.00

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.14

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.14

85.00

Jim Dunlop Ultex Sharp 0.73

Jim Dunlop Ultex Sharp 0.73

85.00

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.00

Jim Dunlop Ultex Sharp 1.00

85.00

PRS Delrin Pick Orange, 0.60mm

PRS Delrin Pick Orange, 0.60mm

85.00

PRS Delrin Pick Yellow, 0.73mm

PRS Delrin Pick Yellow, 0.73mm

85.00

PRS Delrin Pick Green, 0.88mm

PRS Delrin Pick Green, 0.88mm

85.00

PRS Delrin Pick Blue, 1.00mm

PRS Delrin Pick Blue, 1.00mm

85.00

PRS Delrin Pick Purple, 1.14mm

PRS Delrin Pick Purple, 1.14mm

85.00

PRS Celluloid Pick Tortoise, Thin

PRS Celluloid Pick Tortoise, Thin

85.00

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Thin

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Thin

85.00

PRS Celluloid Pick Tortoise, Medium

PRS Celluloid Pick Tortoise, Medium

85.00

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Medium

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Medium

85.00

PRS Celluloid Pick Tortoise, Heavy

PRS Celluloid Pick Tortoise, Heavy

85.00

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Heavy

PRS Celluloid Pick White Pearloid, Heavy

85.00

Jim Dunlop Ultex Standard 0.73

Jim Dunlop Ultex Standard 0.73

85.00

Jim Dunlop Ultex Standard 1.14

Jim Dunlop Ultex Standard 1.14

85.00

PRS Delrin Pick Red, 0.5mm

PRS Delrin Pick Red, 0.5mm

85.00

PRS Celluloid Pick Red Tortoise, Thin

PRS Celluloid Pick Red Tortoise, Thin

85.00

PRS Celluloid Pick Red Tortoise, Medium

PRS Celluloid Pick Red Tortoise, Medium

85.00