Uslovi Korišćenja

Ovaj sajt upravlja Acoustic Union DOO Beograd. Kroz celokupan sajt, termini "mi", "nas" i "naš" odnose se na Acoustic Union DOO Beograd. Acoustic Union DOO Beograd nudi ovaj sajt, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne na ovom sajtu vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve uslove, odredbe, politike i obaveštenja navedena ovde. Posetom našeg sajta i/ili kupovinom nečega od nas, uključujete se u našu "Uslugu" i slažete se da budete vezani sledećim uslovima i odredbama ("Uslovi službe", "Uslovi"), uključujući dodatne uslove i odredbe i politike navedene ovde i/ili dostupne putem hiperlinka. Ovi Uslovi službe primenjuju se na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pregledači, prodavci, kupci, trgovci i/ili doprinosioci sadržaja.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove službe pre nego što pristupite ili koristite naš sajt. Pristupom ili korišćenjem bilo kojeg dela sajta, slažete se da budete vezani ovim Uslovima službe. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog ugovora, tada ne možete pristupiti sajtu niti koristiti bilo koje Usluge. Ako se ovi Uslovi službe smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove službe.

Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju na trenutnu prodavnicu takođe će biti predmet Uslova službe. Možete pregledati najnoviju verziju Uslova službe u bilo koje vreme na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, izmenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova službe objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našem sajtu. Vaša je odgovornost da periodično proveravate ovu stranicu radi promena. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup sajtu nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.

Naša prodavnica je smeštena u Shopify Inc. Oni nam pružaju platformu za onlajn e-trgovinu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode i usluge.

"

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Razumete da se vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili pravovremenijih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo Uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez obaveštenja u bilo kom trenutku.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili Usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.

Potrudili smo se da što preciznije prikažemo boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo u obavezi, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koji proizvod u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabaviti ispuniti vaša očekivanja, ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, po sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za obračun/telefon koji ste dobili u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.

Saglasni ste da pružate aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, pogledajte našu Politiku vraćanja.

Možemo vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu ili unos.


Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proističe iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.


Bilo koje vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko sajta je u potpunosti na sopstveni rizik i diskreciono pravo i trebalo bi da se uverite da ste upoznati i da odobravate uslove pod kojima se alati obezbeđuju od strane relevantnog(ih) provajdera treće strane.


Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove Usluge i/ili funkcije putem veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili Usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb lokacije trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne podneske (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, 'komentari'), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverenju; (2) da plati nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorite na bilo kakve komentare.

Možemo, ali nemamo obavezu, da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, opscen ili na drugi način nepoželjan ili da krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove Usluga.

Saglasni ste da vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili opscen materijal, niti sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi, ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u pogledu porekla bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom politikom privatnosti.

Povremeno se na našem sajtu ili u Servisu mogu pojaviti informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako su bilo koja informacija u usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, menjamo ili pojašnjavamo informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb lokaciju ne bi trebalo da se smatra da bi ukazivalo da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.

"

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja:

(a) za bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da podstiče druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršimo ili kršimo naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemirava, zlostavlja, vređa, nanosi štetu, kleveta, kleveta, omalovažava, zastrašuje ili diskriminiše na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije;

(g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje povezane veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) za neželjenu poštu, fiš, farmaciju, izgovor, pauk, puzati ili skraćivati; (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometaju ili zaobilaze bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

"

Не гарантујемо, не представљамо нити гарантујемо да ће ваше коришћење наше услуге бити непрекидно, благовремено, безбедно или без грешака.

Не гарантујемо да ће резултати који се могу добити коришћењем услуге бити тачни или поуздани.

Сагласни сте да с времена на време можемо уклонити услугу на неодређено време или отказати услугу у било ком тренутку, без претходног обавештења.

Изричито се слажете да је ваше коришћење или немогућност коришћења услуге на сопствени ризик. Услуга и сви производи и Услуге које вам се испоручују путем услуге су (осим ако је изричито наведено од нас) обезбеђени „као што јесу“ и „како су доступни“ за вашу употребу, без икаквог представљања, гаранција или услова било које врсте, било експлицитних или подразумеване, укључујући све подразумеване гаранције или услове за продају, квалитет за продају, погодност за одређену сврху, трајност, наслов и некршење.

Ни у ком случају Марија Поповић ПР Ацоустиц Унион Београд, наши директори, службеници, запослени, филијале, агенти, извођачи, приправници, добављачи, пружаоци услуга или даваоци лиценци неће бити одговорни за било какву повреду, губитак, потраживање или било који директан, индиректан, случајан, казнене, посебне или последичне штете било које врсте, укључујући, без ограничења, изгубљену добит, изгубљени приход, изгубљену уштеђевину, губитак података, трошкове замене или било коју сличну штету, било да је заснована на уговору, деликт (укључујући немар), строгу одговорност или у супротном, који произилазе из вашег коришћења било које услуге или било ког производа набављеног коришћењем услуге, или за било коју другу тврдњу која се на било који начин односи на ваше коришћење услуге или било ког производа, укључујући, али не ограничавајући се на, све грешке или пропусте у било који садржај, или било који губитак или штету било које врсте настао као резултат коришћења услуге или било ког садржаја (или производа) објављеног, пренетог или на други начин учињен доступним путем услуге, чак и ако је обавештен о њиховој могућности.

Пошто неке државе или јурисдикције не дозвољавају искључење или ограничење одговорности за последичну или случајну штету, у таквим државама или јурисдикцијама, наша одговорност ће бити ограничена до максималног степена дозвољеног законом.

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i čuvati Mariju Popović PR Acoustic Union Beograd i naše matične kompanije, podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bez štete od bilo kakvog potraživanja ili zahtevati, uključujući razumne advokatske honorare, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili koji proizilaze iz vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane .

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je deo koji se ne može primeniti odvojen od ovih Uslova. Uručenje, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim ako i dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete da prekinete ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.

Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete, ili sumnjamo da niste uspeli, da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili u skladu sa tim može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.


Ovi Uslovi korišćenja usluge i sve politike ili operativna pravila koja smo postavili na ovom sajtu ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge , bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).

Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluge neće se tumačiti protiv strane sastavljača.

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi posebni ugovori kojima vam pružamo Usluge biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Srbije.

PROMENE USLOVA KORIŠĆENjA

Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

Pitanja o uslovima korišćenja usluge treba da nam pošaljete na info@acoustic-union.com

Naše kontakt informacije su objavljene u nastavku:

Acoustic Union

info@acoustic-union.com

Adresa u Srbiji: Zmaj Jovina 27, Zemun

Telefon: +381 62 142 9412
Matični broj (Poslovni matični broj): 66708764
PIB (poreski broj): 113281206

Pravila o privatnosti

"

Ova politika pokriva način na koji koristimo vaše lične podatke. Ozbiljno shvatamo vašu privatnost i preduzećemo sve mere da zaštitimo vaše lične podatke.

Svi primljeni lični podaci će se koristiti samo za popunjavanje vaše porudžbine. Nećemo nikome prodavati ili redistribuirati vaše podatke.

"

Dostava i isporuka

Domaća isporuka može potrajati do 5 radnih dana.

Dostava u inostranstvo može potrajati do 14 radnih dana.

Zbog izazova u globalnom lancu snabdevanja, vreme isporuke bi moglo biti duže nego inače.

Dostava u Beogradu u Srbiji je 500 dinara.
Domaća dostava za ostale regione Srbije je 1500 dinara

Globalne cene dostave mogu da variraju u zavisnosti od vašeg regiona i izračunavaju se pri plaćanju.

Da, nudimo besplatnu dostavu za velike domaće porudžbine. Proverite korpu da biste videli trenutnu ponudu za besplatnu isporuku..

Da, naše proizvode šaljemo širom sveta.

Imajte na umu da besplatna dostava nije primenljiva za međunarodne porudžbine i da cene dostave mogu da variraju u zavisnosti od vašeg regiona.

Garancija i popravka

Svi naši proizvodi podležu kontroli kvaliteta.

Naša garancija pruža garanciju na greške proizvođača.

Garancija pokriva sve greške u proizvodnji, dizajnu ili materijalu. Obavestite nas u roku od 2 meseca nakon što ste primetili bilo kakve nedostatke.

Ne pokriva udarce, nepravilnu upotrebu ili druge probleme koji se ne mogu pripisati greškama proizvođača.

Produžena garancija se može dodati vašim proizvodima uz dodatni trošak.

Molimo kontaktirajte za više informacija o produženim garancijama.

Povratak i refundiranje

Da, nudimo potpune i delimične refundacije.

Raspitajte se za više informacija o našoj politici refundiranja.

Zahtev za povraćaj novca može se podneti u roku od mesec dana nakon izvršene kupovine.

U slučaju kada proizvod ne pokazuje vidljive znake korišćenja, imate pravo na puni povraćaj novca.

U slučaju kada je proizvod oštećen, imate pravo na delimični povraćaj novca ili na odbijanje povraćaja.

Kada porudžbina ne uključuje besplatnu dostavu, sve troškove slanja (uključujući povratnu isporuku) snosi kupac.

Kada porudžbina uključuje besplatnu dostavu, kupac snosi samo troškove povratne isporuke.